Days Inn Patong HOTEL

THAILAND / PHUKET

3.5 Star