Park Plaza Sukhumvit HOTEL

THAILAND / BANGKOK

4 Star Top