House Pratunam HOTEL

THAILAND / BANGKOK

3.5 Star