X2 Vibe Phuket HOTEL

THAILAND / PHUKET

4 Star Top